Punkt Przedszkolny

W punkcie przedszkolnym Young Leaders kształcimy dzieci na różnych poziomach edukacyjnych (K1, K2, K3, K4). Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia na powietrzu oraz rozwój przez eksplorowanie i doświadczanie. Chcemy, aby dzieci mogły pozostać i zachowywać się jak dzieci, ciesząc się swoim dzieciństwem. Pobudzamy ich naturalną ciekawość, niewinną uciechę z zabawy oraz pragnienie uczenia się i bycia kreatywnymi. Jest to niezwykle ważne w nieustannie rozwijającym się, technologicznym, zmaterializowanym i skomercjalizowanym świecie.

Dzienne aktywności są ułożone w taki sposób by zapewnić dzieciom wolność i okazję do nauki.

Rozkład dnia:

7:00 – 8:00 Otwarcie Akademii, schodzenie się dzieci
8:00 – 8:45 Zabawa swobodna, konsultacje, integracja
8:45 – 9:15 Przygotowanie do śniadania, śniadanie
9:15 – 11:30 Poranne koło (Dary, zajęcia, kąciki), zabawa
11:30 – 12:00 Porządkowanie klasy, przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 14:00 Przygotowanie do wyjścia na powietrze, zabawy i zajęcia na dworze
14:00 – 15:00 Relax/ drzemka
15:00 – 15:30 Podwieczorek
15:30 – 17:30 Zabawa dowolna, opowiadania, wspólne czytanie, praca indywidualna z dziećmi, konsultacje, zajęcia wyrównawcze
17:30 Zamknięcie

 

Komunikacja pomiędzy nauczycielami i rodzicami odbywa się poprzez spersonalizowane e-maile.

Ważne informacje umieszczane są na tablicach przed klasami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisaniem swojej pociechy do Young Leaders – Early Education Academy prosimy o umówienie się na spotkanie z zespołem zarządzającym lub odwiedzenie nas osobiście.

Procedura przyjęcia do przedszkola przewiduje rozmowę z rodzicem, wypełnienie krótkiego formularza, wpłaceniem opłaty wpisowej. Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:

  • historia edukacji dziecka
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • kopię dowodu lub paszportu dziecka
  • zaświadczenia o alergiach i chorobach o których rodzic ma wolę poinformować Akademię.