Monika Elrachidy

Monika Elrachidy – w 2008 zdobyłam tytuł Licencjata z językoznawstwa oraz nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim. Po ukończeniu studiów uczyłam języka angielskiego dla Biznesu w New Horizons Center w Kairze oraz prowadziłam grupę 16 wspaniałych przedszkolaków w American City College w Zamalek, Kair. Następnie objęłam stanowisko koordynatora akademickiego w nowo utworzonym oddziale  American City College w Mutamayez, 6th of October, Egipt. Praca w Egipcie pozwoliła mi na pracę w środowisku prawdziwie międzynarodowym i międzykulturowym. Mogłam tam poznać ludzi i dzieci z różnych stron świata oraz przyczynić się do sukcesu oddział ACC. Podczas pobytu w Egipcie zdecydowałam się także na uzupełnienie kwalifikacji o tytuł Magistra z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, który zdobyłam na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Po 5 latach w Egipcie nadszedł czas na powrót do Polski. Przeprowadziłam się do Wrocławia i tutaj pracowałam w szkołach językowych oraz jako pracownik administracji w jednej z anglojęzycznych placówek Wrocławskich. W tym czasie także ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania w oświacie na AHE w Łodzi gdzie obecnie również pracuję jako dydaktyk z przedmiotów związanych z Pedagogiką. W roku 2017 wraz z partnerką biznesową zdecydowałam się na stworzenie nowej drogi edukacyjnej dla dzieci i rodziców, którzy poszukują edukacji żłobkowej i przedszkolnej w języku angielskim bliskiej założeniom pedagogiki Froeblowskiej.