Misja, wizja i wartości

Young Leader – Early Education Academy jest miejscem otwartym na wielokulturowość i wielojęzyczność, którą szanujemy i respektujemy. Dewizą jednoczącą cały zespół oraz uczniów jest misja, wizja i wartości naszej placówki. Te trzy, skupiają się na zapewnieniu międzynarodowej edukacji najwyższej jakości tak, by nasi wychowankowie wzrastali na pewnych siebie, odpowiedzialnych, troskliwych i chętnych chłonąć wiedzę przez całe życie ludzi (misja). Kształtowaniu u uczniów dociekliwości, tak by wykorzystywali maksimum swojego potencjału dzięki funkcjonowaniu w międzynarodowym, pełnym zrozumienia oraz poszanowania środowisku akademii, codziennie stawiając czoła wyzwaniom zmieniającego się świata (wizja). Doceniając komunikację międzyludzką, różnorodność, integrację, wiedzę, otwartość na doświadczenia, refleksyjność, myślenie i chęć do podejmowania wyzwań (wartości).

Wszystkie aktywności odbywające się w klasach lub poza nimi są dostosowane do tych trzech głównych kategorii. Filozofia wielojęzyczności w przedszkolu, wspiera misję, wizję i wartości oraz postulat, że głównym językiem Akademii jest język angielski. Nasi wychowankowie uczą się języka, o języku oraz przez język. Ciekawość językowa dzieci oraz ich dociekliwość wspierana jest przez nieograniczanie naturalnej chęci włączania ojczystego języka dziecka w relacje i interakcje przedszkolne.