O nas

Young Leaders – Early Education Academy to miejsce wyjątkowe! Opiekujemy się dziećmi w wieku do lat 3 w formie opieki dziennej oraz prowadzimy punkt przedszkolny, w którym dobrze poczuje się każde dziecko. Zapewniamy najwyższej jakości edukację oraz opiekę dla najmłodszych, komunikując się w języku angielski, a zarazem realizując polską podstawę programową. YLEEA to akademia wczesnej edukacji w której edukatorzy tworzą przyjazną i tolerancyjną atmosferę. Głównym narzędziem nauki w naszej Akademii jest zabawa, której przypisywana jest szczególna rola w procesie rozwoju dziecka.

Najważniejsze dla nas są potrzeby dziecka i jego wzrastanie w rozwoju. Pragniemy ciągle się doskonalić, tak by sprostać wymaganiom stawianym nam przez naszych małych wychowanków i ich rodziców.

Fundamentalne zasady na których bazuje Young Leaders – Early Education Academy to:

 • Tworzymy środowisko w którym każdy rodzaj zabawy jest wartościowy i równie ceniony.
 • Dzieci wykorzystują prawdziwe doświadczenia do rozwijania i przewidywania rezultatu swoich zabaw.
 • Rolą nauczyciela jest również bycie partnerem do zabawy dla ucznia.
 • Szanujemy wszelkie reakcje dzieci na zdania i aktywności.
 • Stwarzamy wiele sytuacji, które pozwolą na głębsze zrozumienie nabywanych wiadomości i umiejętności, inaczej niż w przypadku nauki poprzez powtarzanie z niewielką modyfikacją treści.
 • Zajęcia nie skupiają się na odkryciu tego co dziecko potrafi lub nie potrafi zrobić, ale na tym aby zrozumieć jak dziecko się uczy i w jaki sposób robi postępy. Tę wiedzę  analizujemy tak, by wraz z rodzicami móc wspierać dzieci i pielęgnować ich miłość do nauki.
 • Kładziemy nacisk na to, aby zabawa była głównym sposobem przekazywania wiedzy. Jednak zawsze bierzemy pod uwagę kulturowe różnice w rozumieniu i postrzeganiu zabawy oraz poziom zainteresowania dziecka daną aktywnością.
 • Zabawy wymagające ruchu i interakcji między dziećmi są dla nas ważne równie mocno co komunikacja niewerbalna i budowanie więzi pomiędzy dziećmi.
 • Dzieci mają prawo okazywać emocje. Niezależnie od nastroju są szanowane.
 • Cenimy radość i śmiech. W Young Leaders nigdy nie brakuje tych dwóch rzeczy!
 • Dzieci i nauczyciele dobrze czują się w swoim towarzystwie.
 • Dzieci same decydują czy wykonują coś przez dłuższy czy krótszy czas, niekiedy chcą odejść od zadania, by potem do niego kontynuować. Nie narzucamy im konkretnego czasu w jakim zadanie ma zostać ukończone.
 • Jest dla nas wszystkich oczywiste, że źródłem wiedzy jest bycie częścią społeczności do której należą osoby bardzo do siebie podobne jak i całkowicie się od siebie różniące.
 • Transjęzyczność pozwalająca dzieciom zastępować brakujące słowa w jednym języku słowami z innego, lub przechodzić w zabawie pomiędzy różnymi językami, jest u nas mile widziana.

Dlaczego powinni Państwo wybrać edukację dwujęzyczną w Young Leaders Early Education Academy?

Bilingwizm jest niesamowitym źródłem wiedzy dzięki któremu, czerpiemy to co najlepsze z kultury własnej ale i innych. Jak pokazują międzynarodowe badania dobrze zbilansowany bilingwizm rozwija wieloaspektowe myślenie, ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne uczniów.

Young Leaders – Early Education Academy jest bilingwistycznym przedszkolem i żłobkiem w którym pomagamy dzieciom zdobywać wiedzę o świecie nie za pomocą nudnego przekazywania informacji, ale przez 12 miesięcy w roku podróżując wraz z nimi przez ciekawe doświadczanie otaczającego nas świata. Edukacja w Young Leaders odbywa się mimowolnie, poprzez zaciekawienie dzieci kreatywną zabawą, która pobudza wyobraźnię, angażuje i aktywizuje. Żadna inna metoda nauki języka obcego nie przynosi tak namacalnych i szybkich efektów jak nauka poprzez immersję, czyli zanurzenie ucznia w języku. Dzięki temu, że odbywa się to w bliskim dla dziecka środowisku jakim jest przedszkole, przez kilka godzin dziennie, w codziennych sytuacjach, język angielski staje się dla nich naturalnym językiem komunikacji. Z drugiej strony absolutnie nie zatracając własnego języka którym posługują się i uczą się w sposób naturalny w środowisku domowym.