Język

W naszej Akademii mówimy i uczymy po angielsku. Jednocześnie realizujemy polską podstawę programową dla przedszkoli. Dla dobra naszych wychowanków, wykraczamy poza procedurę „English Only”. Tolerujemy i szanujemy fakt, że dzieci posługują się w pewnych sytuacjach językiem ojczystym. Dokładamy wszelkich starań, aby środowisko Young Leaders wspierało rozwój zdolności językowych, by wielojęzyczność i wielokulturowość była doceniana, gdzie język ojczysty jest źródłem inspiracji, by nauka angielskiego była przyjemnością i przychodziła naturalnie, gdzie dzieci są zdolne do osiągania wyżyn osobistych i akademickich. Wprowadzenie strategii wielojęzyczności ma na celu promowanie języka ojczystego uczniów, tak by dzieci nie bały się komunikować oraz obiektywnie i trafnie postrzegać. Jest to wybór i innowacja wprowadzona przez edukatorów Young Leaders – Early Education Academy. Rodzice i opiekunowie którzy decydują się na zapisanie swojego dziecka do naszej Akademii, zgadzają się na zawarcie bilingwalnego partnerstwa. Jest to przywilej i okazja dla rodziców i opiekunów, aby angażować się w proces edukacji ich dzieci. Akademia oraz jej pracownicy, starają się zapewniać wielojęzykowe materiały i informację rodzicom i opiekunom. Zachęcamy rodziców do aktywnego wspierania rozwoju języka ojczystego swoich Skarbów.